Katelyn Rowland during pregame warm-ups.

Katelyn Rowland during pregame warm-ups. (Shane Lardinois)

Katelyn Rowland during pregame warm-ups. North Carolina Courage.